Betlémské světlo 2016

Jana Michálková 29.listopadu 2016

Betlémské světlo budou skauti rozvážet vlaky po České republice v sobotu 17. prosince 2016.

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky.

V sobotu 17. prosince 2016 za spolupráce dalších skautů rozvezeme Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Dále díky spoustě z vás bude Betlémské světlo rozdáváno při místních akcích.

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské." (Mt 5, 9-10)

Více informací na www.betlemskesvetlo.cz

Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz