Betlémské světlo 2019

Milena Davídková 21.prosince 2019

Letošní cesta skautů pro Betlémské světlo do Vídně se uskutečnila v sobotu 14. prosince 2019. V neděli 15. prosince 2019 při mši svaté v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně skauti předali světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Dnes, v sobotu 21. prosince 2019, bylo Betlémské světlo rozvezeno skautskými kurýry vlaky po celé republice. Podle aktuálních informací z webu www.betlemskesvetlo.cz, v letošním roce skauti Betlémské světlo rozvezli 66 vlaky na 784 vlakových stanic. Přivítat skauty s Betlémským světlem přišel na nádraží v Litoměřicích také biskup Mons. Jan Baxant. 

Přijít pro světlo si nyní můžete na některou z akcí ve vašem nejbližším okolí. Přehled místních akcí je průběžně aktualizován na interaktivní mapě na stránkách www.betlemskesvetlo.cz

Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní akce pro radost postiženým dětem. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, je pro Betlémské světlo každý rok vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim Dítě Betlémského světla), kteří vykonali něco dobrého. Odtud se světlo lásky a pokoje šíří do celého světa. Letošním Dítětem světla se stala jedenáctiletá Victoria Kampenhuber z mládežnické části Červeného kříže, kde je považována za velký vzor v charitě.

(Zdroj informací: cirkev.cz, betlemskesvetlo.cz) 

Fotogalerii z přivítání Betlémského světla na nádraží v Litoměřicích si můžete prohlédnout zde.

90699
Foto: Dominik Faustus