Betlémské světlo bylo požehnáno v litoměřické katedrále sv. Štěpána

Dominik Faustus 24.prosince 2022

Na Štědrý den, v sobotu 24. prosince 2022, přinesli skauti litoměřického střediska Radobýl Betlémské světlo do katedrály sv. Štěpána, aby mohlo být po tradičním slavnostním setkání předáno veřejnosti. Zde je od skautů převzal dómský farář, probošt litoměřické kapituly, J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr., který také plamének světla z Betléma požehnal. Během slavnostního setkání promluvil Tomáš Zadražil, jenž připomněl cestu Betlémského světla do Litoměřic.

Sobota 24. prosince 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus