Betlémské světlo dorazilo do Litoměřic

Dominik Faustus 18.prosince 2021

V sobotu 18. prosince 2021 v 10.44 přijel na železniční zastávku Litoměřice město vlak se skauty, kteří přivezli Betlémské světlo. Na nádraží se dostavili skauti, hasiči a mnoho dalších, kteří si chtěli světlo z Betléma odnést do svých domovů. Litoměřické biskupství zastoupil generální vikář Mons. Martin Davídek a Římskokatolickou dómskou farnost u svatého Štěpána Litoměřice kostelník Antonín Fegyvereš. Oni také od skautů převzali toto světlo. Generální vikář Betlémské světlo pak předal do rezidence litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a kostelník jej zajistil, aby mohlo být na Štědrý den v katedrále slavnostně požehnáno. Ať Betlémské světlo ozařuje nejen naše oči, ale zvláště naše srdce o nadcházejících vánočních svátcích.

Sobota 18. prosince 2021, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus