Betlémské světlo pro lidská srdce

Milena Davídková 24.prosince 2023

Otevřené kostely s Betlémských světlem na Štědrý den přilákaly mnoho těch, kteří si jej chtěli odnést do svých domovů. Před litoměřickou katedrálou se dokonce utvořila fronta a lidé přicházeli až do chvíle uzavření. Ať světlo z Betléma svítí nejen v domovech, ale hlavně v lidských srdcích.

24. prosince 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Martin Davídek