Biřmování a jáhenské svěcení v Jablonném v Podještědí

Dominik Faustus 21.června 2020

 V sobotu 20. června 2020 od 10 hodin se v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí při mši svaté konalo biřmování osmi biřmovanců. Svátost křesťanské dospělosti (biřmování) udílel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Následně byl při této mši svaté vysvěcen na trvalého jáhna pro litoměřickou diecézi také Bc. Petr Jurkulák. Jáhenskému svěcení předcházelo složení předepsaného vyznání víry a přísaha, které se konalo u hlavního oltáře půl hodiny přede mší svatou. Při tomto aktu budoucí trvalý jáhen slibuje poslušnost diecéznímu biskupovi a jeho nástupcům. Zavazuje se rovněž konat povinnosti vyplývající ze svěcení, např. závazek modlit se Denní modlitbu církve (breviář) aj. Poté se diecézní biskup pozdravil s rodinou a hosty budoucího trvalého jáhna, a také pozdravil sbor a přicházející poutníky do baziliky. Při mši svaté s litoměřickým biskupem koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, dále provinciál České dominikánské provincie P. Lukáš Fošum OP, strážce hrobu sv. Zdislavy P. Pavel Mayer OP, cvikovský farář a českolipský okrskový vikář J.M. can. Rudolf Repka, děkan farnosti Nový Bor R.D. Pavel Morávek, děkan českolipské farnosti J.M. can. Viliam Matějka a další kněží. Přítomno bylo rovněž několik trvalých jáhnů. Po vysvěcení trvalého jáhna oznámil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, že Bc. Petr Jurkulák bude, podle uděleného dekretu, svou jáhenskou službu vykonávat v Římskokatolické farnosti Nový Bor. Když skončila bohoslužba, proběhlo v ambitu přilehlého kláštera dominikánů vyhlášení a ocenění vítězů výtvarné soutěže na téma 800. výročí narození svaté Zdislavy. Soutěž byla vyhlášena pro děti ve věku od 5 do 15 let, a pořádali ji společně místní ZŠ a ZUŠ, Centrum svaté Zdislavy a Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí. Záštitu nad soutěží převzal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, provinciál České dominikánské provincie P. Lukáš Fošum OP, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta města Jablonné v Podještědí Jiří Rýdl. Litoměřický biskup se pak od 14 hodin v prostorách radnice na náměstí v Jablonném zúčastnil ještě předávání cen vítězům internetové vědomostní soutěže, která se zabývala znalostmi reálií ze života sv. Zdislavy mezi žáky a studenty. 

Sobota 20. června 2020, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí

Foto: Dominik Faustus

Foto: Martin Davídek

Foto: Petr Pazdera