Biřmování a svěcení kříže v Novém Boru

Magdaléna Policerová 30.října 2013

biřmování a svěcení kříže, hlavní celebrant mše svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebroval děkan ŘKF - děkanství P. Josef Pavlas SDB, 27. října 2013, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Bor