Biřmování a životní jubileum v Sobotce

Jaroslav Hodík 16.dubna 2012

Udílení svátosti biřmování a oslava osmdesátých narozenin pana arciděkana Zdeňka Maryšky, neděle 15. dubna 2012, Sobotka