Biřmování o slavnosti Seslání Ducha svatého v Chomutově

Dominik Faustus 24.května 2021

V neděli 23. května 2021 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově, aby při mši svaté udělil svátost biřmování věřícím. Stalo se tak právě v den slavnosti Seslání Ducha svatého (tzv. Letnice), kdy církev znovuprožívá své zrození z Ducha svatého. V chomutovském kostele zaslechlo při této mši svaté celkem 18 biřmovanců z úst litoměřického biskupa při pomazání křižmem slova: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého“.

Neděle 23. května 2021, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chomutov

Foto: Dominik Faustus