Biřmování v Bazilice Všech svatých v České Lípě

Milena Davídková 9.května 2018

V neděli 29. dubna 2018 od 10 hodin uděloval dospělým římskokatolickým křesťanům litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v Bazilice Všech svatých v České Lípě svátost biřmování.

29. dubna 2018, Bazilika Všech svatých, Česká Lípa 

Foto: Robert Macko