Biřmování v Bělé pod Bezdězem

Hana Klára Němečková 15.listopadu 2012

Biřmování v Bělé pod BezdězemLitoměřický biskup Jan Baxant bude udělovat svátost biřmování v neděli 18. listopadu 2012 v Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem.

 

Slavnostní mše svatá s biřmováním se uskuteční ve farním kostele Povýšení sv. Kříže od 10.00 hodin. Kandidátů na biřmování je 14.