Biřmování v Byšicích

Milena Davídková 10.září 2019

V neděli 8. září 2019 od 11 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Byšicích udílel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování. Byšický kostel je filiálním kostelem farnosti Liblice a duchovním správcem je zde okrskový vikář mladoboleslavského vikariátu R.D. Leopold Paseka, který biřmovance připravoval a požádal litoměřického biskupa, aby jim svátost křesťanské dospělosti udělil.

8. září 2019, kostel sv. Jana Křtitele, Byšice


Foto: Archiv farnosti