Biřmování v České Lípě

Robert Macko 21.září 2010

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant udělil osmi biřmovancům svátost křesťanské dospělosti, 5. září 2010, Česká Lípa