Biřmování v České Lípě v neděli 4. června 2023

Dominik Faustus 8.června 2023

V neděli 4. června 2023 udílel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování mladým katolickým křesťanům v bazilice Všech svatých v České Lípě. Duch Svatý, jehož pečeť biřmovanci přijali, ať naplní je i všechny, kdo jim na cestě ke Kristu pomáhali.

Neděle 4. června 2023, bazilika Všech svatých, Česká Lípa

Foto: Bob Macko