Biřmování v Doksanech

Dominik Faustus 24.října 2022

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštívil v neděli 23. října 2022 klášter Doksany a v kostele Narození Panny Marie při mši svaté udělil svátost biřmování devíti věřícím. Tomu předcházelo představení všech biřmovanců, sdělení biřmovacího jména a obnova křestních závazků za přítomnosti kmotrů a kmotřenek. V závěru mše svaté poděkovali biřmovanci svému biskupovi za návštěvu i udělenou svátost.

Neděle 23. října 2022, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: archiv farnosti