Biřmování v Hoštce

Milena Davídková 4.července 2018

V sobotu 30. června 2018 od 10 hodin dopoledne uděloval při mši svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování ve farním kostele sv. Otmara v Hoštce za přítomnosti místního duchovního správce P. Anselma Kříže, O.Praem. 

30. června 2018, kostel sv. Otmara, Hoštka

Foto: archiv farnosti