Biřmování v Jablonci nad Nisou

Milena Davídková 16.června 2019

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant udílel v sobotu 8. června 2019 svátost biřmování v děkanském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Jablonci nad Nisou. 

8. června 2019, děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Jablonec nad Nisou

Foto: Štěpánka Valešová