Biřmování v Jiřetíně pod Jedlovou

Jana Michálková 21.srpna 2014

Biřmování v Jiřetíně pod JedlovouLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude udělovat svátost biřmování v neděli 24. srpna 2014 v Římskokatolické farnosti Jiřetín pod Jedlovou.

 

Slavnostní mše svatá s biřmováním se uskuteční ve farním kostele Nejsvětější Trojice od 10.30 hodin. Kandidátů na biřmování je pět.

Administrátorem in spiritualibus farnosti je P. Pavel Koudelka SJ.