Biřmování v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti

Jana Michálková 22.října 2013

Biřmování v kostele sv. Jakuba v Mnichově HradištiLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštívil v neděli 13. října 2013 Mnichovo Hradiště a v kostele sv. Jakuba při mši svaté udělil svátost biřmování patnácti věřícím.

 

V neděli 13. října 2013 si věřící mnichovohradišťské farnosti připomněli svátek Panny Marie Růžencové při slavnostní mši svaté, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant společně se správcem farnosti P. P. Machem a P. C. Johnem.

Na začátku bohoslužby pozdravil pan biskup všechny věřící, kteří do posledního místa zaplnili krásně květinami vyzdobený kostel, i sestru farářku církve Československé husitské Kateřinu Havelkovou.

Tato nedělní bohoslužba měla pro všechny přítomné mimořádný duchovní význam. Byla při ní udělena svátost biřmování 15 věřícím, mladým i dříve narozeným, a to nejen ze zdejší farnosti, ale i z farností okolních.

Celý rok se biřmovanci pod vedením P. P. Macha scházeli na faře v Mnichově Hradišti a připravovali na tento krásný okamžik.

Po osobním představení všech biřmovanců, sdělení biřmovacího jména a obnově křestních závazků za přítomnosti jejich kmotrů a kmotřenek udělil jim Mons. Jan Baxant při této mši svaté svátost biřmování.

Na závěr poděkovali biřmovanci svému biskupovi za jeho návštěvu i udělenou svátost, faráři P. Machovi za celoroční přípravu a sestře farářce za krásné duchovní slovo.

Zakončení slavnostní neděle proběhlo při přátelském posezení na faře v Mnichově Hradišti.

Manželé Pálkovi, Mnichovo Hradiště