Biřmování v kostele sv. Vavřince v Dlouhém Mostě

Milena Davídková 12.června 2023

V neděli 11. června 2023 navštívil diecézní biskup Mons. Jan Baxant na severu Čech farnost Dlouhý Most. Při této pastorační návštěvě byla sloužena pontifikální mše svatá ve farním kostele sv. Vavřince, u oltáře společně s otcem biskupem byli přítomni i oba administrátoři farnosti PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. a Bc. Michal Olekšák. Při mši svaté z rukou otce biskupa přijalo třináct místních farníků, svátost křesťanské zralosti, svátost biřmování. Zároveň, otec Michal oslavil své stříbrné kněžské jubileum, pětadvacet let, kdy z rukou biskupa ThDr. Josefa Koukla přijal v Jablonném v Podještědí kněžské svěcení. Jáhen Michal děkoval za dar pětačtyřiceti let svého života. Oběma Michalům přišli gratulovat zástupci farnosti a vyjádřili své upřímné díky, že farnost Dlouhý Most má právě tyto dva Michaly. V závěru slavností mše svaté bylo poděkováno otci biskupovi za třináct udělených svátostí biřmování. Jáhen Michal se loučil s otcem biskupem, slovy, gratulací k jeho nadcházejícím jubileím a poděkoval mu za vše dobré, co jako diecézní biskup pro farnost Dlouhý Most vykonal, a jako poděkování, dostal originální dort s vyobrazením jeho osoby, mapy litoměřické diecéze a farnosti Dlouhý Most. Krásu celé liturgie obohacoval svým zpěvem sbor Arcikůrovci z Liberce, pod vedením pana Jaroslava Patočky. Tato pastorační návštěva se nesla v upřímné rodinné atmosféře, která byla zakončena společným obědem celé farnosti se svým pastýřem Janem.
(Zdroj farnost Dlouhý Most)
11. června 2023, kostel sv. Vavřince, Dlouhý Most

Foto: Veronika Mašátová