Biřmování v Liberci

Hana Klára Němečková 13.září 2012

Biřmování v LiberciLitoměřický biskup Jan Baxant bude udělovat svátosti biřmování v neděli 16. září 2012 v římskokatolické farnosti - arciděkanství Liberec.

 

Slavnostní mše svatá s biřmováním se uskuteční v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého od 9.30 hodin. Kandidátů na biřmování je 14 ve věkovém rozpětí 15 - 55 let.