Biřmování v Liberci-Ruprechticích

Dominik Faustus 23.května 2024

V sobotu 18. května 2024 se v poutní kapli Panny Marie U Obrázku v Ruprechticích na Liberecku konala poutní slavnost s udělováním svátosti biřmování, kdy při mši svaté z rukou litoměřického biskupa Mons. Stanislava Přibyla přijalo svátost devět biřmovanců. Koncelebrovali bratři františkáni P. Jeroným František Jurka OFM, P. Jan Nepomuk Svoboda OFM a duchovní správce liberecké farnosti R.D. František Masařík.
Poutní Kaple Panny Marie U Obrázku je secesní kostelík z roku 1907. Podle pověsti byl postaven v blízkosti studánky, která měla léčivou vodu. Když se s její pomocí uzdravil i ruprechtický rychtář Wöber, nechal zde postavit kříž. Vedle stával strom s obrázkem Matky Boží a ten dal místu jeho jméno. Poté, co díky zázračné studánce prohlédl slepý chlapec, začala sem chodit procesí. V roce 1833 pak byla vybudována křížová cesta a později také kostelík.

Sobota 18. května 2024, kaple Panny Marie U Obrázku, Liberec-Ruprechtice

Foto: Stanislav Foršt