Biřmování v Libochovicích

Dominik Faustus 10.června 2024

V neděli 9. června 2024 přijalo v Libochovicích 11 biřmovanců z rukou litoměřického biskupa Mons. Přibyla svátost křesťnské dospělosti. Biřmovance otci biskupovi představil libochovický farář R.D. Lukáš Hrabánek.

Neděle 9. června 2024, kostel Všech svatých, Libochovice

Foto: Jiří Vopálenský