Biřmování v Litoměřicích

Dominik Faustus 14.června 2021

V pátek 11. června 2021 při mši svaté v 18 hodin udílel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v kostele Všech svatých v Litoměřicích 11 mladým křesťanům svátost biřmování. Koncelebranty byli: litoměřický děkan J.M. can. Józef Szeliga, generální vikář Mons. Martin Davídek a děkan litoměřické kapituly J.M. can. Karel Havelka. Po mši svaté následovalo malé pohoštění na zahradě litoměřického děkanství.

Pátek 11. června 2021, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus