Biřmování v Lovosicích

Jana Michálková 17.října 2013

Biřmování v LovosicíchLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude udělovat svátost biřmování v Lovosicích v neděli 20. října 2013.

 

Slavnostní mše svatá s biřmováním dvou kandidátek na biřmování se bude konat v děkanském kostele sv. Václava od 10.00 hodin.

Administrátorem Římskokatolické farnosti Lovosice je R.D. Mgr. Roman Karol Depa.