Biřmování v Lovosicích

Jaroslav Veselka 22.října 2013

mše svatá s udílením svátosti biřmování, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 20. října 2013, kostel sv. Václava, Lovosice