Biřmování v Mariánských Radčicích na sv. Františka

Milena Davídková 5.října 2019

V pátek 4. října 2019, v den kdy církev slaví památku sv. Františka z Assisi, uděloval od 17 hodin při mši svaté v Mariánských Radčicích litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování. Koncelebrantem při mši svaté byl místní duchovní správce R.D. Michael-Philipp Irmer. Při mši svaté vykonával svou službu jáhen Christopher Cantzen a trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu. Kromě biřmovanců je to důležitý den i pro litoměřického biskupa Mons. Baxanta, který si připomíná na sv. Františka, že 4. října 2008 bylo zveřejněno jeho jmenování litoměřickým biskupem od papeže Benedikta XVI.

4. října 2019, kostel Panny Marie Bolestné, Mariánské Radčice

 Foto: Archiv farnosti