Biřmování v Mnichově Hradišti

manželé Pálkovi 22.října 2013

mše svatá s udílením svátosti biřmování, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 13. října 2013, kostel sv. Jakuba, Mnichovo Hradiště