Biřmování v Novém Boru

Jana Michálková 10.července 2017

 Slavnost biřmování za účasti biskupa Jana Baxanta, 2. července 2017, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Bor

Foto: Jan Policer