Biřmování v Počaplech u Terezína

Hana Klára Němečková 22.listopadu 2012

Biřmování v Počaplech u TerezínaLitoměřický biskup Jan Baxant bude udělovat svátost biřmování v neděli 25. listopadu 2012 v Římskokatolické farnosti Počaply u Terezína.

 

Slavnostní mše svatá s biřmováním se uskuteční ve farním kostele sv. Vojtěcha od 10.00 hodin. Podle slov zdejšího faráře Radima Valíka OSB svátost očekávají čtyři biřmovanci.