Biřmování v Podbořanech

Petr Mikula 11.června 2013

biřmování, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, děkan farnosti Aleksander Siudzik a R.D. Josef Hurt, 9. června 2013, kostel sv. Petra a Pavla, Podbořany