Biřmování v Příchovicích

Jana Michálková 30.května 2013

Biřmování v PříchovicíchLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude udělovat svátost biřmování v Příchovicích v neděli 2. června 2013.

Slavnostní mše svatá s biřmováním se bude konat ve farním kostele sv. Víta od 10.00 hodin. Kandidátů na biřmování je šest.

Administrátorem farnosti je R.D. Mgr. Jozef Kadlic.