Biřmování v Příchovicích 2023

Dominik Faustus 29.května 2023

V neděli 28. května 2023, v den slavnosti Seslání Ducha svatého, udílel při mši svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v Příchovicích svátost křesťanské dospělosti - biřmování. Tuto svátost v místním kostele sv. Víta přijalo čtyřicet pět mladých křesťanů. Přítomen obřadu byl Chargé d’affaires Mons. Giuseppe Silvestrini. Koncelebroval vedoucí diecézního centra mládeže v Příchovicích R.D. Jiří Smolek a farní vikáři z Bozkova a Liberce R.D. Henryk Kuman a R.D. Milan Richter. Po obřadu se stali všichni přítomní účastníky hromadného fotografování a poté přijali pozvání na oběd k několika hodovním tabulím připraveným venku i uvnitř fary a prostřeným pro 450 osob.

Neděle 28. května 2023, kostel sv. Víta, Příchovice

Foto: Dominik Faustus