Biřmování v Příchovicích

Dominik Faustus 11.června 2019
V neděli 9. června 2019, v den kdy církev slaví slavnost Seslání Ducha svatého, udílel při mši svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v Příchovicích svátost křesťanské dospělosti - biřmování. Tuto svátost zde přijalo přes dvě desítky mladých křesťanů. Po obřadu byli všichni přítomní pozváni k venkovní hodovní tabuli na oběd a odpoledne pak pokračovalo v kostele sv. Víta divadelním představením. 


Kostel sv. Víta, 9. června 2019, Příchovice

Foto: Dominik Faustus