Biřmování v Ruprechticích

Dominik Faustus 14.června 2023

V úterý 13. června od 18 hodin se kostele sv. Antonína Paduánského v Ruprechtiích konala slavnostní mše svatá s otcem biskupem Janem Baxantem, který udělil jedenácti dospělým lidem svátost biřmování. Všem nově biřmovaným vyprošujeme hojnost darů Ducha Svatého pro jejich dospělý život z víry!

Úterý 13. června 2023, kostel sv. Antonína Paduánského, Liberec-Ruprechtice

Foto: Bonaventura Týnovská OSF