Biřmování v Semilech

Jana Brožová 17.května 2013

mše svatá s udílením svátosti biřmování, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 5. května 2013, kostel sv. Petra a Pavla, Semily