Biřmování v Teplicích-Trnovanech

Milena Davídková 30.května 2019

V neděli 26. května 2019 od 9.30 hodin udílel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování v Teplicích-Trnovanech. Litoměřický biskup tak zahájil sérii plánovaných biřmování ve farnostech před prázdninami. Tato biřmování se obvykle konají na konci velikonočního období v blízkosti slavnosti Seslání Ducha svatého - Letnic. Při biřmování pak ten, kdo je biřmován, je pomazán svatým olejem (křižmem) a slyší slova: “Přijmi pečeť daru Ducha svatého”.  Od tohoto okamžiku biřmovanec přijímá svátost křesťanské dospělosti (biřmování). Dále je disponován svědčit o Zmrtvýchvstalém Kristu a také o Kristově společenství, kterým je Církev. Duše toho, kdo přijal svátost biřmování tak získává novou kvalitu.

26. května 2019, kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Teplice

Foto: Petr Macek (Člověk a víra)