Biřmování v Trmicích

Jan Rosenauer 11.října 2010

litoměřický biskup Mons. Jan Baxant uděloval svátost biřmování, 10. říjen 2010, Trmice