Biřmování v Turnově

Helena Koudelková 12.května 2014

pastorační návštěva diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta, mše svatá s udílením svátosti biřmování, 4. května 2014, kostel sv. Mikuláše, Turnov