Biřmování ve Varnsdorfu v neděli 18. června 2023

Dominik Faustus 19.června 2023

V neděli 18. června 2023 v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu při mši svaté uděloval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování. Blahopřejeme všem, kdo přijali tuto svátost křesťanské dospělosti, ať je Duch Svatý, jehož pečeť přijali, naplní sebou samým.

Neděle 18. června 2023, kostel sv. Petra a Pavla, Varnsdorf

Foto: Barbora Hájková