Biskup Baxant a generální vikář Přibyl se zúčastní oslav 50. výročí kněžského svěcení kardinála Meisnera

Jana Michálková 19.prosince 2012

Biskup Baxant a generální vikář Přibyl se zúčastní oslav 50. výročí kněžského svěcení kardinála MeisneraLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR se 22. prosince 2012 v Kolíně nad Rýnem zúčastní oslav 50. výročí kněžského svěcení kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa Kolína nad Rýnem.

 

Litoměřickou diecézi navštívil kardinál Joachim Meisner před dvěma lety - ve dnech 16. až 18. června 2010. V Hejnicích se setkal s kněžími, v Litoměřicích se zaměstnanci Biskupství litoměřického, požehnal nově opravený objekt biskupské kurie a navštívil zdejší hřbitov.

Více o jeho návštěvě naleznete zde.

 

Arcibiskup ThDr. Joachim kardinál Meisner se narodil v roce 1933 ve Vratislavi - Lešně. Ve druhé světové válce padl jeho otec. V roce 1945 byla celá rodina vyhnána ze Slezska. Přesídlila do Körneru v Durynsku. Vystudoval filozofii a teologii. Kněžské svěcení přijal v roce 1962 v Erfurtu. V roce 1975 byl jmenován titulárním biskupem vinským a světícím biskupem diecéze Erfur - Meiningen, od roku 1980 působil v Berlíně. Tajně, v době komunismu, světil kněze z Československa. V roce 1983 byl jmenován kardinálem a v  roce 1988 arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem. Je předsedou Komise  V pro liturgické otázky Německé biskupské konference, Podkomise X pro vztahy NBK se střední a východní Evropou a nadace Renovabis, která byla založena,  aby finančně pomáhala církvím v postkomunistických zemích. V roce 1998 mu byl propůjčen Řád bílého lva III. třídy České republiky.