Biskup Jan Baxant 1. listopadu 2022 sloužil v děkanském kostele v Litoměřicích

Dominik Faustus 1.listopadu 2022

V úterý 1. listopadu 2022 od 18 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant poutní mši svatou v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích. Koncelebrovali s ním kanovníci litoměřické kapituly. Liturgii zpěvem doprovázel místní chrámový sbor. Na závěr slavnosti děkan farnosti u Všech svatých Litoměřice J.M. can. Józef Szeliga pozval pana biskupa i přítomné poutníky na pohoštění, které se konalo v prostorách litoměřického děkanství. Svatí Boží přátelé v nebesích, přimlouvejte se za nás, kteří putujeme tímto světem, u našeho Pána v nebi!

Úterý 1. listopadu 2022, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus