Biskup Jan Baxant bude udílet svátost biřmování v Jablonci nad Nisou a ve Věznici Rýnovice.

Hana Klára Němečková 13.června 2013

Biskup Jan Baxant bude udílet svátost biřmování v Jablonci nad Nisou a ve Věznici Rýnovice.Litoměřický biskup Jan Baxant bude neděli 16. června 2013 udílet svátost biřmování v Jablonci nad Nisou. Navštíví i věznici v Rýnovicích.

 

Slavnostní mše svatá s biřmováním se bude konat v děkanském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova od 9.30 hodin. Biskup udělí tuto svátost 14 biřmovancům.

V odpoledních hodinách navštíví také věznici v Rýnovicích, které jsou částí města Jablonec nad Nisou. Během bohoslužby v místní kapli udělí svátost biřmování sedmi vězňům, dva vězni přijmou křest. Setkání se uskuteční za přítomnosti Mgr. Květoslavy Jakubalové, kaplanky Věznice Rýnovice a hlavní kaplanky Vězeňské duchovní služby ČR, a jabloneckého děkana Oldřicha Koláře.

 

Biskup Jan Baxant navštívil věznici v Rýnovicích již v květnu roku 2009 (viz článek Věznici navštívil biskup litoměřické diecéze na stránkách Vězeňské služby České republiky). Několikrát sem zavítal i litoměřický biskup Josef Koukl, který zde v roce 2005 také posvětil místní kapli (více zde).