Biskup Jan Baxant navštíví Osek

Jana Michálková 16.srpna 2011

Biskup Jan Baxant navštíví OsekMěsto Osek a Cisterciácké opatství Osek pořádají ve dnech 20. – 21. srpna 2011 Osecké slavnosti, v jejichž rámci se koná i tradiční Osecká pouť. Ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie se bude v sobotu 20. srpna od 17 hodin konat mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

 

Během poutní mše svaté, kterou bude sloužit litoměřický biskup, uvede sbor a orchestr P. Cypriána Lellka „Missu in G Dur od Franze Schuberta. V neděli 21. srpna, při mši svaté od 10.30 hodin, pak „Missu in G dur od J. B. Schiedermayera.

Tichá adorace a svátostné požehnání pro všechny účastníky poutě proběhne v neděli od 15 hodin. Zazní instrumentální hudba, sólový a sborový zpěv z děl světových hudebních skladatelů např. W. A. Mozarta, Camilla Saint Saense a dalších.

V rámci Českého varhanního festivalu proběhne v neděli od 16 hodin v klášterním  kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert.

 

Program Osecké pouti 2011 naleznete zde.