Biskup Jan Baxant navštívil Gymnázium Varnsdorf a Schrödingerův institut

Jana Michálková 5.září 2013

Biskup Jan Baxant navštívil Gymnázium Varnsdorf a Schrödingerův institutLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštívil v pondělí 2. září 2013 Gymnázium Varnsdorf, aby se u příležitosti zahájení nového školního roku setkal s žáky a učiteli této církevní školy, a poté i Schrödingerův institut v Jiříkově - středisko volnočasových aktivit pro region Šluknovska.

 

První školní den letos zavítal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant do Varnsdorfu, aby pozdravil a v novém školním roce povzbudil studenty a učitele zdejšího biskupského gymnázia. Zvláště pak nové žáky gymnázia, studenty primy, pro něž je nástup do nové školy začátkem další životní etapy.

Společné setkání nových žáků, jejich rodičů a učitelů Gymnázia Varnsdorf probíhalo v aule školy. Primáni přijali litoměřického biskupa hezky a spontánně. Hojnost Božího požehnání pak ještě biskup popřál i studentům vyšších ročníků a členům pedagogického sboru, s nimiž se rovněž setkal.

Gymnázium ve Varnsdorfu zahájilo svou činnost před 17 lety, jeho zřizovatelem je Biskupství litoměřické. Více informací naleznete na http://www.bgv.cz.

Fotogalerii ze setkání naleznete zde.

 

Poté Mons. Jan Baxant navštívil klášter Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Jiříkově, kde působí Schrödingerův institut.

Schrödingerův institut je prostorem podnětného prostředí pro mimoškolní aktivity žáků ve Šluknovském výběžku. Zabezpečuje zájmovou činnost, rekreaci, tělesné aktivity, kulturní vyžití, aktivní odpočinek, regeneraci, pomoc při studiu a samostudiu. Důležitá je i funkce sociální. Institut úzce spolupracuje a koresponduje se školou i rodinou. (Více informací o institutu je uvedeno na http://www.sinstitut.cz/o_institutu.php)

Litoměřický biskup se zajímal o dění institutu, o práci těch, kteří se tu věnují potřebným, i těch, kteří institut vedou. Seznámil se s programy zaměřenými na péči a rozvoj dětí ze sociálně slabých rodin, na podporu zručných a talentovaných dětí, sportovců i mladých umělců, ale také seniorů a handicapovaných. Mons. Jan Baxant ohodnotil snahu zdejších lidí dělat užitečné věci a ocenil, že konají dobré dílo.

Rovněž si prohlédl objekt kláštera, včetně zrekonstruovaných prostor, i těch, které na rekonstrukci teprve čekají.

Setkání se účastnili zástupci institutu, někteří představitelé měst a obcí zdejšího regionu, ale také J. M. can. Alexej Baláž, děkan Římskokatolické farnosti - děkanství Varnsdorf a kanovník litoměřické katedrální kapituly.

 

2013-09-02

Fotografie poskytl Mgr. Jiří Čunát.