Biskup Jan Baxant navštívil Gymnázium Varnsdorf a Schrödingerův institut

Z textu Bc. Gabriely Doušové, ředitelky Schrödingerova institutu 8.září 2015

Biskup Jan Baxant navštívil Gymnázium Varnsdorf a Schrödingerův institutLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštívil 1. září 2015 Gymnázium Varnsdorf a Schrödingerův institut, aby se u příležitosti nového školního roku setkal s jeho studenty a pedagogy.

 

Dvě školská zařízení ve Šluknovském výběžku zřizovaná Biskupstvím litoměřickým, Gymnázium Varnsdorf a Schrödingerův institut, měla 1. září tu čest přivítat litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Účastnil se slavnostního zahájení školního roku a přivítání nových studentů. Mon. Jan Baxant požehnal studentům, ale také celému učitelskému sboru do příštích školních měsíců a k jejich práci a studiu a slavnostně zahájil výuku v nově zrekonstruované a zmodernizované učebně gymnázia.

Jeho další cesta vedla do Rumburku do nejmladšího střediska Schrödingerova institutu - tančírny Balahala. Zde na něho čekali všichni členové vedení institutu včetně ředitelky Gabriely Doušové a gestoři jednotlivých akademií a vedoucí středisek. Život institutu z pohledu zaměstnanců byl vzácnému hostu představen prostřednictvím výstavy fotografií, život dětí v institutu pak představil krátký dokumentární film.

Po krátkém koncertu gestora hudební akademie Reného Habicha dal Mons. Jan Baxant své požehnání nejen středisku Balahala, ale i celému Schrödingerovu institutu a jeho práci.

„Schrödingerův institut je velmi mladá organizace, a přitom - se svými necelými pěti tisíci členy - je to největší středisko volného času v republice. U mnohých lidí to vzbuzuje úžas, u jiných nedůvěru a celou řadu otázek. Proto jsme rádi, že nás otec biskup navštívil a mohl se s lidmi a děním v institutu seznámit na vlastní oči. Pro nás byla jeho návštěva velkou radostí a inspirací. Jeho zájem o to, co se v institutu děje, nás těší a jeho důvěra v naši práci nás zavazuje a posiluje. Jsme za ni velmi vděční, uvedla ředitelka institutu Gabriela Doušová.

 

Celý text a fotogalerii naleznete zde.

 

2015-09-08

2015-09-08

2015-09-08

Foto: Anna Doušová