Biskup Jan Baxant navštívil Nepomuceno

Martin Davídek 22.září 2009

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštívil v sobotu 19. září 2009 římskou papežskou kolej Nepomuceno. Návštěva se konala v rámci jeho první cesty do Říma na Setkání biskupů vysvěcených během uplynulého roku. Týdenního setkání, které pořádá Kongregace pro biskupy na papežském institutu Regina Apostolorum, se účastnilo 115 biskupů z celého světa. Kardinál Tarcisio Bertone ho zahájil slovy: Svatí pastýři - to je to, co potřebuje křesťanský lid.

Věrnost služebníka Ježíše Krista nespočívá ve snaze přizpůsobit víru dobovým módám, ale přinášením Jeho slov věčného života všem lidem. To je to nejcennější, co je kněžím svěřeno. Věrnost tedy není nic sterilního a statického, věrnost je kreativní, řekl kardinál. „Obezřetnost zase nemá nic společného se lstivostí, ale poukazuje na primát pravdy, která se prostřednictvím obezřetnosti stává kriteriem našeho jednání. Takže být obezřetní znamená především být osobami pravdy a upřímného rozumu. A na konec: dobrota je nezbytná pro pěstování hlubokého vnitřního směřování k Bohu, samotnému Dobru, k dobru par excellance. Křesťanský lid potřebuje vidět věrohodné svědky; potřebuje, aby byl veden svatými pastýři, zdůraznil kardinál Bertone v homilii k novým biskupům.

Během náročného programu se podařilo najít místo také pro návštěvu biskupa Jana v římském Nepomucenu. Zde ho přivítal Mons. Jan Mráz a Mons. František Koutný, rektor a vicerektor papežské koleje. Biskup se zde setkal s kněžími českých a moravských diecézí, sestrami boromejkami a pomocníky koleje. Z litoměřické diecéze jsou v současné době v Nepomucenu P. Pavel Andrš z farnosti Ústí nad Labem-Střekov a P. Martin Davídek z litoměřické farnosti, kteří studují na lateránské univerzitě církevní právo, dále pak Lukáš Nosek z farnosti Semily.

Po krátké prohlídce Nepomucena a společném obědě odvezl Mons. Koutný spolu s P. Davídkem biskupa Jana do zařízení kongregace Legionariorum Christi, kde jsou biskupové ubytováni, aby se mohl účastnit dalšího programu. Před kaplí se naskytla příležitost setkat se s prefektem Kongregace pro biskupy kardinálem Giovannim Battistou Re, který se s biskupem Janem a jeho průvodci pozdravil.