Biskup Jan Baxant navštívil školu v Jiříkově

Martin Flosman 21.května 2010

Biskup Jan Baxant navštívil školu v JiříkověNa pozvání žáků a učitelů základní školy přijel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant do Jiříkova. Na jeho návštěvu se připravovali více než půl roku. Ve čtvrtek 20. května se konečně dočkali.

Litoměřický biskup si v doprovodu ředitele školy Mgr. Ladislava Obergrubera prohlédl obě školní budovy a postupně prošel třídy všech ročníků. V každé z nich se se studenty pozdravil a krátce s nimi pohovořil. Ve třídě nejvyššího ročníku jej zajímalo, na jaké střední školy se deváťáci hlásí. Jinde pro něho zase menší žáci měli připraveny zvídavé otázky a vyptávali se biskupa například na to, v kolik hodin ráno vstává nebo jaké známky dostával, když sám chodil do školy.

Po obědě ve školní jídelně se biskup setkal s učitelským sborem, přítomen byl také starosta města Jiříkov Michal Maják a místní duchovní správce P. Jozef Kujan z Rumburka. Biskup s učiteli hovořil o významu a důležitosti učitelského povolání i o současných problémech a výzvách při výchově dětí. Volnočasové aktivity byly představeny formou krátkého vystoupení dvou pěveckých souborů, které při škole fungují. Také pohoštění, přichystané k této příležitosti, připravovaly děti v rámci kroužku.

Základní školu v Jiříkově navštěvuje 309 dětí, kterým se věnuje 27 pedagogických pracovníků. Zřizovatelem je město Jiříkov.