Biskup Jan Baxant oslavil mší sv. 20. výročí hospice sv. Štěpána v Litoměřicích

Dominik Faustus 2.února 2021

V úterý 2. února 2021 oslavil litoměřický hospic sv. Štěpána 20. výročí od slavnostního otevření. Při mši svaté ze Svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) litoměřický biskup Mons. Jan Baxant poděkoval všem, kteří se starají o pacienty v závěru jejich pozemské pouti, za jejich službu a popřál mnoho požehnání do dalšího působení. Za dobu trvání hospice v Litoměřicích bylo pečováno v zařízení a domácí péči o více než 5000 pacientů. Na konci mše svaté poděkovali zaměstnanci hospice biskupu Janovi a pogratulovali svému duchovnímu správci J.M. can. Jozefu Szeligovi k jeho 55. narozeninám.

Litoměřickému hospici sv. Štěpána přejeme, aby pokračoval ve svém poslání a dál sloužil všem, kteří se připravují na setkání s Kristem ve věčnosti.

Více informací o hospici zde

2. února 2021, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice 

Foto: Monika Marková, Martin Davídek a Józef Szeliga

Foto: Mgr. Zuzana Legnerová