Biskup požehnal a vyslal misionáře na městskou misii

Jana Michálková 24.července 2010

Biskup požehnal a vyslal misionáře na městskou misiiLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužil v sobotu 24. července 2010 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bohoslužbu s žehnáním a vysláním misionářů na městskou misii v Litoměřicích. Koncelebranty byli kněží – misionáři P. Pavel Mayer OP, P. Jan Rajlich OP a R.D. Martin Davídek, službu u oltáře měl jáhen Ludvík Grundman OP.

 

 

 

Misionáři - dobrovolníci z celé země, řeholníci i laici - budou v Litoměřicích působit poslední týden v červenci. Spolu s biskupem poprosili na začátku svého díla o Boží milost a požehnání a poděkovali Bohu za příležitost šířit evangelium.

„Když jsem byl ještě studentem, dali mi lidé, kteří na mě zapůsobili, dobrý příklad křesťanského života. Jsem jim vděčný za to, že mě posunuli blíže Pánu Bohu. Využili příležitost, kterou jim Bůh dal, a přineslo to užitek, zavzpomínal biskup. „Oslovovat lidi laskavým a opravdovým způsobem je příležitost poskytnutá Pánem Bohem. To, jestli na ni někdo bude slyšet, či nikoli, zda ji využije, či ne, je druhá věc. Poděkujme, prosím, za ni Pánu Bohu, vyzval přítomné.

Ve své promluvě dále poděkoval misionářům za to, že se příležitosti šířit evangelium chopili a uvědomili si ji jako šanci. „Děkuji vám za to, že vám jde o dobro druhých lidí, o jejich spásu. Za to, že tak konáte ze srdce, celou svou bytostí. A děkuji vám i za to, že tu necháte kus svého srdce. To je to největší bohatství, z něhož se tu budeme těšit, řekl biskup. „Ať jsou vaše kroky požehnáním. Kéž Bůh dokoná dobré dílo, které ve vás započal. Jděte a zapalte všechno Duchem Kristovým, dodal.